Ασύρματο δίκτυο περιαγωγής τεχνολογίας WiFi για την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα

Γρήγορη πρόσβαση στο eduroam
  1. Username και password είναι τα αντίστοιχα του email σας
  2. Οδηγίες σύνδεσης για Windows
  3. Οδηγίες σύνδεσης για Android
Τί είναι το eduroam;

Το eduroam είναι ένα δίκτυο περιαγωγής τεχνολογίας WiFi που έχει τις ρίζες του στο Ευρωπαϊκό ακαδημαιϊκό δίκτυο GEANT. Οι οργανισμοί που συμμετέχουν με την λογική της ομοσπονδίας, παρέχουν υπηρεσιές πρόσβασης (Service Provider) στο διαδίκτυο μέσω WiFi στους χρήστες όλων των συμμετεχόντων οργανισμών. Οι χρήστες αποκτούν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο πιστοποιόντας την ταυτότητα τους μέσα από την υποδομή παροχής ταυτότητας (Identity Provider) τους οργανισμού τους(Home Organization).

Τί χρειάζεται για να συνδέσω τις συσκευές μου;

Για να συνδεθείτε στο eduroam θα πρέπει να έχετε ιδρυματικό λογαριασμό (email) στο ΕΚΕΦΕ ‘Δημόκριτος’ και να ρυθμίσετε κατάλληλα την συσκευή σας.

Μπορούν να συνδεθούν συσκευές windows, linux, Apple MAC, ipad, iphone, android που υποστηρίζουν σύγχρονα πρωτόκολλα κρυπτογραφίας και αυθεντικοποίησης WPA2/AES ή νεότερα. Οι συσκευές προετοιμάζονται για την σύνδεση τους στο eduroam με τα προγράμματα αυτοματοποιημένης παραμετροποίησης που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα https://cat.eduroam.org

Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε τις οδηγίες μας για:

  1. Εγκατάσταση eduroam για Windows
  2. Εγκατάσταση eduroam για κινητά Android
Προσοχή:
  1. Τα πακέτα παραμετροποίησης είναι εξειδικευμένα για κάθε οργανισμό.
  2. Πραγματοποιήστε την παραμετροποίηση της συσκευής σας κοντά σε ένα σημείο πρόσβασης του eduroam εντός του ΕΚEΦΕ ‘Δ’.
  3. Username και password είναι τα αντίστοιχα του email σας.
Πως και πού το χρησιμοποιώ;

Κάθε μέλος του ΕΚΕΦΕ ‘Δημόκριτος’ μπορεί, αφού ρυθμίσει την συσκευή του, να συνδεθεί στο διαδίκτυο σε χιλιάδες σημεία πρόσβασης σε πάνω από 100 χώρες. Η εφαρμογή eduroam Companion App είναι διαθέσιμη στο google play και το Apple App Store για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε το κοντινότερο σημείο πρόσβασης. https://eduroam.org/eduroam-companion-app/

Στο ΕΚΕΦΕ ‘Δημόκριτος’ το eduroam είναι ήδη διαθέσιμο στο Συνεδριακό κέντρο, το Διοικητήριο και το ΤΕΠΑ Λεύκιππος και όπου τίθεται σε λειτουργία το νέο ασύρματο δίκτυο που βρίσκεται υπό κατασκευή. Μετά την σύνδεση έχετε άμεσα πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Εάν δεν λειτουργεί;

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι έχετε ακολουθήσει με ακρίβεια τις οδηγίες εγκατάστασης και ότι έχετε δοκιμάσει με επιτυχία την σύνδεση σας στο eduroam σε κάποιο σημείο ασύρματης πρόσβασης εντός του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια μπορείτε να απευθυνθείτε στην υποστήριξη χρηστών του γραφείου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο email: support@egov.demokritos.gr.

Η υπηρεσία eduroam είναι σε πιλοτική λειτουργία από τις 25/10/2023 και είναι πιθανό να εμφανιστούν κάποια διαστήματα παύσης της λειτουργίας λόγω διαδικασιών αποσφαλμάτωσης και εφαρμογής βελτιώσεων.

Skip to content