Φεβρουάριος 2021

Στην SDDC αρχιτεκτονική μας δοκιμάζουμε το backup tool για τα VMs της Storware, που παρείχε στο εργαστήριο μας επέκταση του free license λόγω της συμμετοχής μας στο 2o Συνέδριο OVIRT στην Ρώμη το 2020.

To VProtect της Storware παρέχει μια λύση backup/restore για περιβάλλοντα εικονικοποίησης που είναι KVM ή KVM-based, με δυνατότητες πλήρους ή μερικού Backup, υποστήριξη για QEMU 2.1+, Ceph, mixed volume types κ.ά. και παρέχει ανοιχτό API για integration με 3rd-party software

Μετάβαση στο περιεχόμενο