Το NOC αποτελεί συνέχεια μιας πολύχρονης δραστηριότητας Ερευνας και Ανάπτυξης με σημεία αναφοράς τα εξής:
ΙΔΡΥΣΗ

Tο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Εκπαίδευσης «Αριάδνη» (NREN ARIADNE) ιδρύθηκε το 1984 στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και το 1987 ανατέθηκε στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”.

Εξελίχτηκε στο σημερινό GRNET του ΕΔΥΤΕ και αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαικού Οργανισμού Δικτύων DANTΕ με την ονομασία «ariadnet», ήταν Εθνικός Μέτοχός του μέχρι το 2016 όπου και συνέβαλε στην δημιουργία του νέου Οργανισμού GEANT ASSOCIATION.

Το δίκτυο Ariadne-t ήταν υπεύθυνο για την μεταφορά τεχνογνωσίας στον ΟΤΕ που οδήγησε στην δημιουργία της ΟΤΕΝΕΤ Α.Ε ως κοινοπραξία (ΟΤΕ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΕΜΠ).

ΣΥΜΒΟΛΗ

Συμβολή στην ανάπτυξη του Διαδικτύου στην Ελλάδα με δραστηριότητες όπως:

 • Δημιουργία του πρώτου δημοσίου ISP
 • Δημιουργία υποδομής/στελεχών για τα πανεπιστήμια, το δημόσιο και τις επιχειρήσεις
 • Ανάδειξη του προβλήματος της Ασφάλειας και την αντιμετώπιση του (Honeynet Research Alliance)
 • Συνεργασία με Πανεπιστήμια, τον ευρωπαϊκό οργανισμό ENISA και το ΓΕΕΘΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Υπεύθυνο για τον ευαγγελισμό και την επίδειξη προωθημένης τεχνολογίας ICT μέσα από χρηματοδοτούμενα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων πόρων.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ
 • Ανάπτυξη και λειτουργία των υποδομών ΤΠΕ του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’
 • Oργάνωση υπηρεσιών στο Κέντρο
 • Υποστήριξη Ερευνητικών εργαστηρίων και του Εθνικού Δικτύου Ερευνας & Τεχνολογίας
 • Δημιουργία στελεχών μέσω εκπαιδευτικών δράσεων
OPEN SOURCE
 • Προώθηση, εφαρμογή και ανάπτυξη τεχνολογιών Open Source
 • Ιδρυτικό μέλος του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών μαζί με 20+ Πανεπιστήμια
 • Ανάπτυξη της πλατφόρμας Open SDDC για κέντρα δεδομένων καθώς και μιας μεθοδολογίας τύπου agile για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Οργανισμών βασισμένης στο στάνταρ BPMN
Μετάβαση στο περιεχόμενο