Από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 ακόμα (“Το Πειραματικό Δίκτυο PSDN ‘ΑΡΙΑΔΝΗ'”, 1988), είχαν γίνει τα πρώτα βήματα για τη διάδοση της γνώσης που αποκτούσαμε και συνεχίζουν να γίνονται μέχρι και σήμερα. Πιστεύουμε ότι η ανοιχτή επικοινωνία μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να φέρει, κυρίως όταν βρισκόμαστε σε περιβάλλοντα που περιστοιχίζονται από ερευνητικά μυαλά και λαμπρές ιδέες.

Ενδεικτικές παρουσιάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε Πανελλήνια Συνέδρια, Ημερίδες, Πανεπιστήμια και άλλες υποδομές είναι τα παρακάτω:

FOSSCOMM 2020, 13o Συνέδριο, Νοέμβριος 2020
Θερινό Σχολείο, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Ιούλιος 2019
Erasmus+ BE OPEN project, ΕΜΠ, Απρίλιος 2018
Θερινό Σχολείο, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Ιούλιος 2016

Μάρτιος 2015
Future Internet Assembly Athens, Μάρτιος 2014
FOSSCOMM 2013, 6ο Συνέδριο, Απρίλιος 2013
Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής, Οκτώβριος 2012
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ,
Οκτώβριος 2011
Θερινό Σχολείο, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Ιούλιος 2011
ΕΜΠ, Ιούνιος 2010
Συνέδριο ΕΛΛΑΚ, ΕΜΠ, Μάιος 2010
Comdex, Φεβρουάριος 2004
Πάτρα, Φεβρουάριος 2004
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 2003
Νοέμβριος 1999
Ημερίδα ΕΕΔΕ, Ιούλιος 1996
Ημερίδα Τ.Ε.Ε., Ιανουάριος 1994
Ιούνιος 1988
Μετάβαση στο περιεχόμενο