Ο Μανώλης Βασιλομανωλάκης, πρώην μέλος της ομάδας του NOC και νυν καθηγητής του Πανεπιστημίου του DTU της Δανίας, είναι το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Honeynet Project.
Ο Κωνσταντίνος Μάγκος, πρώην στέλεχος του NOC και νυν Επικεφαλής του Τμήματος Εκπαίδευσης και Υποστήριξης στην Ελληνική Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, είναι βασικός ομιλητής στο συνέδριο του ENISA «Δεξιότητες Κυβερνοασφάλειας – Δημιουργία Εργατικού Δυναμικού για την Κυβερνοασφάλεια».
Το περιοδικό INFOCOM κάνει αναφορά στην Αριάδνη ως πρόγονο του ΕΔΥΤΕ/GRNET
Επίσκεψη Vodafone και μελέτη για 5G/6G Campus
Συμμετοχή στην άσκηση Κυβερνοάμυνας "ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2022"
Συνεργασία με το Γραφείο Καινοτομίας
Νέο μέλος της ομάδας NOC Γιάννης Παναγόπουλος (gpana)
Εγκατάσταση νέου δικτύου οπτικών ινών μονοτροπικής τεχνολογίας στα πλαίσια του Εθνικού Έργου Ήφαιστος με συντονιστή την GRNET
Μετάβαση στο περιεχόμενο