Σεπτέμβριος 2022

Με την ευκαιρία της επίσημης παρουσίασης του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Δεξιοτήτων Κυβερνοασφάλειας (ECSF), ο ENISA φιλοξενεί ένα διήμερο συνέδριο με θέμα «Δεξιότητες στον κυβερνοχώρο – Δημιουργία εργατικού δυναμικού για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο», κατά το οποίο διάφορες κοινότητες θα παρουσιάσουν πώς συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κυβερνοασφάλειας ΕΡΓΑΤΙΚΟ δυναμικο.

Το συνέδριο στοχεύει να τονίσει τον τρόπο με τον οποίο ο ENISA πρόκειται να διατηρήσει την προσπάθεια δημιουργίας εργατικού δυναμικού στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, μέσω του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Δεξιοτήτων Κυβερνοασφάλειας (ECSF) και της εφαρμογής του.

Ο Κωνσταντίνος Μάγκος, Υπεύθυνος Εκπαίδευσης και Υποστήριξης Τμήμα στην Ελληνική Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, πρώην στέλεχος του NOC με πολυετή εμπειρία στην κυβερνοασφάλεια είναι ένας από τους βασικούς ομιλητές του συνεδρίου.

Ιστορικό:

Η έλλειψη εργατικού δυναμικού στον κυβερνοχώρο και το χάσμα δεξιοτήτων αποτελούν μείζον μέλημα τόσο για την οικονομική ανάπτυξη όσο και για την εθνική ασφάλεια, ειδικά στην ταχεία ψηφιοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας. Ενώ έχουν προταθεί διάφορες πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τις δεξιότητες στον κυβερνοχώρο και έχουν δρομολογηθεί πολλαπλές δράσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, εξακολουθούν να υπάρχουν κενά όσον αφορά τις δεξιότητες στον κυβερνοχώρο.

Σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος, ο ENISA εντόπισε την ανάγκη της Ευρώπης για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που καθορίζει ένα σύνολο ρόλων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τον τομέα της κυβερνοασφάλειας και εργάστηκε για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Δεξιοτήτων Κυβερνοασφάλειας (ECSF), κάνοντας έτσι ένα ουσιαστικό επόμενο βήμα προς το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης.

Με την ευκαιρία της επίσημης παρουσίασης του ECSF, ο ENISA φιλοξενεί συνέδριο με θέμα “Δεξιότητες Κυβερνοασφάλειας – Δημιουργία Εργατικού Δυναμικού Κυβερνοασφάλειας”, όπου εθνικοί, ευρωπαϊκοί και διεθνείς ενδιαφερόμενοι θα συναντηθούν για να μοιραστούν τις βέλτιστες πρακτικές για την οικοδόμηση εργατικού δυναμικού στον κυβερνοχώρο, με σκοπό την αντιμετώπιση τρέχουσες και μελλοντικές απειλές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Ιστοσελίδα συνεδρίου: https://www.enisa.europa.eu/events/cybersecurity-skills-building-a-cybersecurity-workforce

Για τη συμμετοχή σας απαιτείται εγγραφή. Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης και η σελίδα εγγραφής είναι διαθέσιμα εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο