Οι πρώτες πτυχιακές εργασίες ξεκίνησαν το 1987 και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι στην ανάπτυξη και διάδοση των δικτύων έρευνας και εκπαίδευσης στην χώρα μας. Θέματα όπως UNIX, network management, Χ.25, UUCP, Data Communications, Χ.400, Χ.500, ARIADNE-NOC, Network Programming, Multimedia Mail, Networked Information Resources and Tools, ΙΡ/ΑΤΜ, Satellite Comms, ΙΡν6, Security, Virtualization έχουν γίνει αντικείμενο μελέτης και πειραματισμού με φοιτητές ΑΕΙ, ΤΕΙ καθώς και Μεταπτυχιακούς Συνεργάτες.

Οι πτυχιακές μαζί με τις υπόλοιπες εργασίες (trouble-shooting tickets, work-reports, repository των configuration files και αλλαγών, user home directories στον groupserver) και τις μελέτες (technical reports/deliverables) αποτελούν την  “Βάση Γνώσεων” του εργαστηρίου. Η έννοια “learning paths” ή ψηφιακό αποτύπωμα μάθησης ως το μαθησιακό περιεχόμενο που ανανεώνεται από τα νέα μέλη και συνεργάτες συνιστά την μέθοδο και τον μηχανισμό επικοινωνίας δεξιοτήτων και γνώσης.

Ενδεικτικές εργασίες παρουσιάζονται παρακάτω:

2018
Σουβαλιώτη Μαρία
2015
Χαρτσιάς Παντελεήμων
2015
Κουκουβίνος Ευστάθιος
2015
Ζήσης Περικλής
2011
Βασιλομανωλάκης Εμμ.
2009
Τρούλης Ιωάννης
2006
Κωτσόλης Γεώργιος
2005
Παπαπάνος Ιωάννης
2005
Γώγουλος Μάρκος
2004
Αλεξανδράτος Γεώργιος
2003
Μάγκος Κωνσταντίνος
2003
Πρίτσος Δημήτριος
2003
Πρίτσος Δημήτριος
2003
Πρίτσος Δημήτριος
2003
Παπαπάνος Ιωάννης
2005
Κοκκίνης Μιχάλης
1999
Μάγκος Κ. – Νιξαρλίδης Α.
1998
Καλλίνικος Χ.– Κουτσούρης Χ.
1998
Αρνέλλος Αργύριος
1994
Καραγιαννοπούλου Ελ.
1994
Πασσάς Νίκος
1994
Μακρή Εβίνα
1992
Αλωνιστιώτη Αθανασία
1991
Δρακωνάκη Σ. – Κωλέτση Κ.
Μετάβαση στο περιεχόμενο