Our Ecosystem

Η πολυπλοκότητα του οικοσυστήματος που έχει δημιουργηθεί, έχει αναπαρασταθεί στο παρακάτω σχήμα, με τις διασυνδέσεις Κόμβων, Διευθύνσεων, Ινστιτούτων, Μονάδων και Δραστηριοτήτων με τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε αυτούς.

ΚΟΜΒΟΙ

Κ1 ΕΔΥΤΕ
Κ2 ΟΤΕ Academy
Κ3 ΕΟΦ
Κ4 ΧΕΛΜΟΣ
Κ5 TESLA

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Δ1 Διεύθυνση Διοικητικού – ΓΕΛ
Δ2 Τεχνική Διεύθυνση

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

Ι1 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Ι2 Βιοεπιστημών & Εφαρμογών
Ι3 Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας
Ι4 Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας
Ι5 Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής

ΜΟΝΑΔΕΣ

Δ11 Τεχνολογικό Πάρκο
Δ12 Ξενώνες
Δ21 Βιβλιοθήκη
Δ22 Net Media Lab
Δ23 Ηλεκτρολογείο

Μ11 Μικροηλεκτρονικής
Μ12 5G
Μ21 Βιολογία
Μ31 Ραδιοϊσότοπων &
        Ραδιογνωστικών Προϊόντων
Μ32 Διοξίνες
Μ33 Υδρογόνο
Μ41 Επιστήμη Υλικών
Μ51 Πυρηνική Φυσική

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ρ1 Net Lab
Ρ2 Cyber Security
Ρ3 Open Source SDDC
Ρ4 SDN/NFV
Ρ5 ISLab R&D
Ρ6 Internet Systematics Network   
      Theory
Ρ7 Smart Networks
Ρ8 Edge Computing

Υπηρεσίες ARIADNE-T
 • Γραφείο υποστήριξης λειτουργίας
 • Παρακολούθηση Δικτύου
 • Υπηρεσίες LIR
 • Συνολική υποστήριξη λειτουργίας του K3 & διαχειριζόμενων υπηρεσιών ασφαλείας
 • Σχεδιασμός δικτυακών λύσεων
 • Συμβουλευτική & υλοποίηση
 • Υπηρεσίες πιστοποιητικών & συμβουλευτικές υπηρεσίες ασφαλείας
 • Υπηρεσίες & εκπαίδευση μεταφοράς τεχνολογίας
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου
 • Συνεργασία με την ΕΔΥΤΕ
 • Ανάπτυξη υποδομών
Υπηρεσίες ΚΔΔ
 • Γραφείο υποστήριξης λειρουργίας
 • Παρακολούθηση δικτύου
 • Υποστήριξη 2ου επιπέδου στους Δικτυακούς Υπεύθυνους του Campus
 • Ανάπτυξη Υποδομής Campus Network
 • Σχεδιασμός δικτυακών λύσεων
 • Συμβουλευτική και υλοποίηση
 • Υπηρεσίες πιστοποιητικών και συμβουλευτικές υπηρεσίες ασφαλείας
 • Υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας και κατάρτιση
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου
 • Συνεργασία σε έργα (ερευνητικά εργαστήρια)

Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων του ΕΚΕΦΕ “Δ” δραστηριοποιείται ενεργά στους παρακάτω τομείς:

Data Center Softwarization

Η δραστηριότητα αυτή κάνει χρήση cutting edge Open Source τεχνολογιών με στόχο την ψηφιοποίηση του Data Center. Γίνεται αξιοποίηση τεχνολογιών Virtualization, Software Defined Networks, Network Functions Virtualization, Distributed Storage solutions, Network Managing Systems και πολλών ακόμα.

Λειτουργίες Τεχνολογιών Internet

Η δραστηριότητα αυτή έχει αφετηρία την εποχή της έναρξης πειραματισμού με τις πρώτες τεχνολογίες δικτύωσης το 1986. Με βάση το UNIX (system V, telmat sm90, bull sps7) και το Χ.25 (telefile) και Baseband 9600 Alcatel modems καθώς και ένα δανεικό modem 300 bps από το πανεπιστήμιο του Bradford άρχισε το στήσιμο και η λειτουργία υπηρεσιών δικτύου. Τεχνολογίες όπως X.25, X.400, RFC987gateways, IPoverX.25, TCP/IP, ATM over Satellite , IP-over-Satellite καθώς και μια σειρά άλλες(*) δοκιμάστηκαν, αφομοιώθηκαν και έγιναν αντικείμενο διάχυσης στην ευρύτερη τεχνολογική κοινότητα. Ένας μεγάλος αριθμός στελεχών τροφοδότησε με Network Administrators, Network Designers και Network Consultants διάφορους οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

(*) Το εύρος περιλαμβάνει εργαλεία κλασσικά προγραμματιστικά (PERL, TCL/TK, PYTHON, JAVASCRIPT, mySQL/PHP) μέχρι συλλογής πληροφοριών (HARVEST, ALEXA) αλλά και τα πρόσφατα Network Scanner, Network Signature Analyser.

In-house training

Στα πλαίσια του εργαστηρίου και της δίψας για Γνώση, γίνεται εύρεση και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών που μπορούν να υλοποιηθούν στην υπάρχουσα υποδομή. Με τις νέες τεχνολογίες που εμφανίζονται συνεχώς, η πολύχρονη εμπειρία μας στον κλάδο κάνει ευκολότερο τον διαχωρισμό και την επιλογή αυτών των τεχνολογιών που μπορούν να αποτελέσουν ένα νέο βέλος στη φαρέτρα μας. Με τον κλάδο την Πληροφορικής και του Internet να αποτελούν το παράδειγμα για την ανάγκη της Δια Βίου Μάθησης, το εργαστήριο μας προσαρμόζεται αναλόγως και διαθέτει τους κατάλληλους χώρους για την εξέλιξη των μελών μας στις νέες τεχνολογίες.

Shared Learning Path

To περιβάλλον εργασίας ISLab (intra) έχει αναπτυχθεί με βάση την ιδέα πώς να γίνει συστηματική η μάθηση ώστε να λυθούν μια σειρά προβλήματα που συναντήσαμε στην μακρόχρονη πορεία με τις τεχνολογίες του Internet και των Operating Systems.

Κύρια σημεία

– Ανακάλυψη και δημιουργία Γνώσης (σχετικής με εργαλεία/δεξιότητες) και διαρκώς επεκτεινόμενης.
– Καταγραφή και επικοινωνία της Γνώσης.
– Συσσώρευση της Γνώσης στο χρόνο.
– Κλιμάκωση της Γνώσης.

Βασική ιδέα

Δημιουργία ενός μαθησιακού αντικειμένου πάνω στην διαδικασία μάθησης κατά την διάρκεια πρακτικής/πτυχιακής άσκησης με εφαρμογή την αρχή της αλληλεγγύης από το Ελεύθερο Λογισμικό.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Οργανισμών (Digital Skills Methodology)

Μέσα στην 15ετή εμπειρία με τον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν ολοκληρωμένες λύσεις τόσο για τον τομέα των Τηλεπικοινωνιών (ΟΤΕ-ΝΕΤ), την Ναυτιλία (SUPERFAST FERRIES), την ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗ (ΔΗΜΟΣΙΟ, ICAP, ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΑΕΒΕ), την Έρευνα (Ευρωπαϊκά Προγράμματα στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και Πανεπιστήμια) και πρόσφατα για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Οργανισμών (ΟΒΙ) με σύγχρονη μεθοδολογία BPMN και ανάπτυξη CLOUD NATIVE εφαρμογών καθώς και τις τεχνολογίες SDDC – Software Defined Data Center για την ανάπτυξη και εκπαίδευση στελεχών ενός σύγχρονου κέντρου δεδομένων και των υπηρεσιών του (ΕΟΦ, ΕΣΠΑ ΙΙ&Τ Syntelesis IoT Cloud)

Ανάπτυξη συστημάτων Internet

Έχουμε σταθερό προσανατολισμό στην Ασφάλεια και στο Ελεύθερο Λογισμικό. Το περιβάλλον λειτουργίας δικτύου καθώς και το εργαστήριο δημιουργίας και επικοινωνίας γνώσης περί (αν)ασφάλειας διαδικτύου αποτελεί μια υποδομή δημιουργίας “κοινότητας γνώσης”. Οργανισμοί και Επιστήμονες/Τεχνικοί με παρόμοιο ενδιαφέρον μπορούν να επικοινωνήσουν για περισσότερα και συνεργασία: info@noc.demokritos.gr

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα καθώς και η δραστηριότητα κατάρτισης με την μορφή του on-the-job-training έχει αποτελέσει σημαντικό άξονα του εργαστηρίου με πρωτοπορία στην επιλογή των αντικειμένων λόγω των διεθνών συνεργασιών που αναπτύχθηκαν. Πρωτότυπες διπλωματικές εργασίες εκτελέστηκαν και αποτέλεσαν παράδειγμα προς μίμηση για ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα. Συνεργάτες του εργαστηρίου και μαθητές βρίσκονται σε καίριες θέσεις στο αντικείμενο των τεχνολογιών Internet σε σημαντικούς οργανισμούς.

Μετάβαση στο περιεχόμενο