Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων

Το NOC είναι υπεύθυνο για τον κόμβο της GRNET στον Δημόκριτο και την επιστημονική και επιχειρησιακή επίβλεψη της δικτυακής υποδομής της Πανεπιστημιούπολης NCSRD.

Έχει μακρά ιστορία δραστηριοτήτων σχετικών με την δημιουργία, ανάπτυξη και διαχείριση υποδομών δικτύου μεγάλης κλίμακας σε περιβάλλοντα παραγωγής και είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη στελεχών.

Το NOC έχει κατευθύνσεις στους παρακάτω τομείς Έρευνας και Ανάπτυξης:

Smart Networks

  • Inter- and Intra- domain Network Management and Orchestration
  • Real-time Zero-Touch Management
  • Network Observability and Monitoring
  • Network Programmability (SDN-NFV)

Edge Computing

  • Edge computing technologies
  • Edge computing continuum
  • Distributed Orchestration

Cyber Security

  • Moving Target Defense
  • Security as a service for 5G and beyond networks

Το NOC έχει εμπειρία στην μελέτη και υλοποίηση έργων πληροφορικής.
Στα πλαίσια αυτά παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες σε τρίτους :

Μετρήσεις Επιδόσεων

Μετρήσεις επιδόσεων δικτυακών συσκευών και νέων αρχιτεκτονικών δικτύου.

Software Defined DataCenter

Υπηρεσίες λογισμικά οριζόμενου κέντρου δεδομένων (Software Defined DataCenter) για την εικονικοποίηση εφαρμογών και υπηρεσιών πληροφορικής

Διαχείριση & Εποπτεία

Υπηρεσίες διαχείρισης και εποπτείας δικτυακών υποδομών

Έργα Τηλεπικοινωνιών

Μελέτη και υλοποίηση έργων τηλεπικοινωνιών και δικτύων (ασύρματων και ενσύρματων

Software Defined Networks

Μελέτη και υλοποίηση καινοτόμων λύσεων πληροφορικής με χρήση νέων τεχνολογιών βασισμένων σε λογισμικό (software defined) και εικονικοποίησης.

Cyber Security

Υπηρεσίες Κυβερνοασφάλειας

Μετάβαση στο περιεχόμενο