Φεβρουάριος 2022

Εγκατάσταση νέου δικτύου οπτικών ινών μονοτροπικής τεχνολογίας στα πλαίσια του Εθνικού Έργου Ήφαιστος με συντονιστή την GRNET

Αναβάθμιση των δικτυακών υποδομών όλων των φορέων της GRNET, Ερευνητικών Κέντρων και ΑΕΙ.

Υποστήριξη του ανάδοχου του έργου Ήφαιστος. Παραλαβή δικτυακού εξοπλισμού για το Campus Δίκτυο και αντικατάσταση του ήδη υπάρχοντος δικτυακού εξοπλισμού και οπτικών ινών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο