Νοέμβριος 2021

Παρουσίαση στο Blackhat από παλιό μέλος της ομάδας του ΚΔΔ ΕΚΕΦΕ “Δ” και της δράσης Honeynet Project.

Ο Εμμανουήλ Βασιλομανωλάκης, παλιό μέλος του ΚΔΔ, μαζί με την ομάδα του Shreyas Srinivasa και Abhimanyu Rawat παρουσιάζουν στο συνέδριο Blackhat με θέμα “RIoTPot: A Modular Hybrid-Interaction IoT/OT Honeypot

Abstact

With attacks against Internet of Things (IoT) and Operational Technology (OT) protocols increasing, we need proper defensive tools as well as methods for studying adversarial techniques. RIoTPot is a novel IoT/OT honeypot that is written in Go and moves beyond the traditional binary world of low vs. high interaction level. It achieves this via a modular architecture that allows for hybrid deployment of low-interaction along with high-interaction components (based on containerization techniques) as per users’ preferences. RIoTPot emulates a multitude of common IoT and OT protocols such as CoAP, MQTT, Modbus, Telnet, AMQP, SSH, HTTP and UPnP.

Μετάβαση στο περιεχόμενο