Ιανουάριος 2022

Μετακίνηση και αναβάθμιση κεντρικού file server εργαστηρίου

Αναβάθμιση και μετακίνηση σε νέο υλισμικό του κεντρικού Workgroup Server του εργαστηρίου μας.
Aπό Debian 6, Postnuke CMS και PHP3 σε Debian 11, WordPress CMS και PHP7.

Ο νέος server είναι υπεύθυνος για την διαχείριση των χρηστών, τον διαμοιρασμό αρχείων και μέσων στην ομάδα και φιλοξενεί τις εσωτερικές ιστοσελίδες του εργαστηρίου. 

Φιλοξενεί συσσωρευμένη γνώση ετών γύρω από τα έργα που ομαδοποιούνται σε θεματικές κατηγορίες και έχουν υλοποιηθεί από το εργαστήριο και καταγράφεται η συμβολή των μελών της ομάδας σε αυτές υπό μορφή text, mail, wiki, multimedia, pdfs και blog posts.

Μετάβαση στο περιεχόμενο