Μάιος 2021

Υλοποίηση σύνδεσης δικτύου ΑΡΙΑΔΝΗ/ΕΔΥΤΕ για την διασύνδεση και συμβολή στην υλοποίηση του project “H2C2, Hike to Hack Climate Change” από το ΙΠΡΕΤΕΑ στην κορυφή του όρους Χελμού.

Η σύνδεση του δικτύου ARIADNE-T/GRNET, που ανάπτυξε και λειτουργεί το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων του ΕΚΕΦΕ “Δ” σε συνεργασία με την GRNET, συμβάλει στην υλοποίηση του project “H2C2, Hike to Hack Climate Change” που πραγματοποιείται από το ΙΠΡΕΤΕΑ στην κορυφή του όρους Χελμού.

Μετάβαση στο περιεχόμενο