Ιούλιος 2020

Ολοκλήρωση έργου OPEN SOURCE EFILNG στον οργανισμό ΟΒΙ (εφαρμογή native cloud) για Ψηφιακό Μετασχηματισμό μιας σημαντικής Δημόσιας Υπηρεσίας (αιτήσεις, πληρωμές, απόδοση πνευματικών δικαιωμάτων και πατεντών), μεταφορά τεχνογνωσίας σε πάροχο υποστήριξης)

Μετάβαση στο περιεχόμενο