Ιούνιος 2018

Μετάβαση της πλατφόρμας Ovirt που είχε αναπτυχθεί το 2015-2016 σε νέο Hardware & Software από την έκδοση 3.2 στην έκδοση 4.2 με υποψήφιο PhD NTUA, Τμήμα Computer Network

Tags:

Μετάβαση στο περιεχόμενο