Νοέμβριος 2019

Ανάπτυξη δεύτερης πλατφορμας open virtualization OVIRT 4.3.2.1, ανάγκη λειτουργίας δύο φάσεων α) πειραματισμός β) παραγωγή

Μετάβαση στο περιεχόμενο