Ιανουάριος 2018

Συνεργασία με το ΕΔΕΤ για την υλοποίηση του έργου ΗΦΑΙΣΤΟΣ «Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας» ΕΠΑνΕΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Μετάβαση στο περιεχόμενο