Σεπτέμβριος 2017

Ανάθεση στο Ινστιτούτο ΙΠΤ του έργου «Καινοτόμες Τεχνολογίες και Εφαρμογές βασισμένες σε Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και Υπολογιστικό Νέφος (Cloud)» ΣΥΝΤΕΛΕΣΙΣ ΕΣΠΑ με 10 πακέτα εργασίας.

Το ISLAB αναλαμβάνει το 10ο πακέτο εργασίας «Οδηγός υλοποίησης κέντρου δεδομένων χαμηλού κόστους» με τους εξής στόχους
• Μελέτη και αξιολόγηση εκδοχών SDN
• Σχεδιασμός και προσαρμογή πλατφόρμας
• Deployment και περίπτωση εφαρμογής
• Τεκμηρίωση εργαλείων και διατάξεων

Μετάβαση στο περιεχόμενο